Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?

Dňa 8. apríla 2021 sa konala online diskusia Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?, ktorej cieľom bolo priblížiť fungovanie akademickej samosprávy a význam akademických slobôd študentom a verejnosti.  Objasniť dôvody odmietania pôvodného návrhu novely zákona o vysokých školách Univerzitou Mateja Bela.

 

Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici