Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB protestuje proti návrhu novely zákona o vysokých školách 1. 3. 2021

Uznesenie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 1. 3. 2021

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa od 1. 3. 2021 pripája k protestu vyhlásenému Univerzitou Komenského v Bratislave proti politizácii riadenia vysokých škôl a politike znižovania financií dlhodobo podfinancovaným verejným vysokým školám.

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici plne podporuje odmietavé  stanovisko a argumenty Rady vysokých škôl SR a Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 23. 2. 2021 k návrhu novely zákona o vysokých školách.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici