Prijatie zahraničných študentov počas DOD

Na Dni otvorených dverí UMB sme v roku 2019 už po druhýkrát privítali aj záujemcov o štúdium na našej univerzite z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Využijúc kontakty Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v roku 2019 podarilo osloviť spolu 85 návštevníkov Dňa otvorených dverí. Z Ukrajiny prišlo 25 návštevníkov predovšetkým z Užhorodu, Veľkého Berezného a Perečína. Aj s pomocou spolupracovníka Jána Nvotu zo Srbska prišli študenti stredných škôl z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice, Starej Pazovy a zo Šídu. Po prvýkrát sme privítali aj stredoškolákov z Iloku v Chorvátsku.

V stredu 13. 2. 2019 mladí Slováci zo zahraničia navštívili fakulty podľa ich vlastného záujmu, záujem mali vo väčšom či menšom počte o každú z fakúlt UMB. Návšteva mladých krajanov vyvrcholila slávnostným prijatím prorektorkou UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. Záujemcovia o štúdium si pozreli aj historické centrum Banskej Bystrice.