Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prijatie veľvyslanca Ruskej federácie na pôde UMB

Dňa 16. júna 2021 prijal rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie  doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. veľvyslanca  Ruskej federácie v Slovenskej republike Igora Bratčikova.

Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a boli prerokované možnosti štúdia ruských študentov na univerzite a študentov UMB na univerzitách v Ruskej federáci.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici