Prijatie delegácie zo Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity

Dňa 9. apríla 2019 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. privítali na pôde univerzity zahraničnú delegáciu zo Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity. Delegácia navštívila univerzitu v rámci riešenia projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.4 Ruský jazyk.

Delegácia bola zložená zo štyroch zástupcov Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity:

  • doc. Dmitrij V. Larkovič, DrSc. - dekan Filologickej fakulty,
  • doc. Tatiana A. Sirotkina, DrSc.,
  • doc. Mikola V. Ganuščak, CSc.,
  • doc. Elena I. Breusova, CSc.

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Filozofickej fakulty UMB z Katedry slovanských jazykov: Mgr. Anton Repoň, PhD., Mgr. Martin Lizoň, PhD., Mgr. Olha Brándisz, CSc. .

Po oficiálnom stretnutí nasledovala neformálna a priateľská diskusia o vzájomnej spolupráci medzi obidvoma inštitúciami.