Prezidentka vymenovala nových profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 14. 7. 2020  formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala  na pôde historickej budovy Národnej rady na bratislavskom Župnom námestí za prítomnosti ministra školstva Branislava Gröhlinga.

V svojom príhovore  prizvukovala: "Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie. Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európskeho štandardu." 

Prezidentka tiež dodala, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti. "Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ, lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti," uzavrela.

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici tak rozšírila rady profesorov o prof. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. z Právnickej fakulty UMB v odbore trestné právo.

Gratulujeme.