Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

Vo štvrtok 29. apríla 2021 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 26 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied.

V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi," uviedla prezidentka Slovenskej republiky.

Prezidentka zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja.

Prezidentka vyjadrila novovymenovaným profesorkám a profesorom poďakovanie a zaželala im veľa úspechov pri plnení úloh súvisiacich s povolaním vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov.

Novovymenované profesorky a profesori na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú:

Srdečne blahoželáme!

Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

zdroj textu a fotografií: 

https://www.prezident.sk/article/ulohou-novych-profesorov-je-vychovavat-mysliacich-ludi-s-pevnym-hodnotovym-zazemim/

https://domov.sme.sk/g/183068/prezidentka-vymenovala-novych-profesorov?gref=https%3A%2F%2Fdomov.sme.sk%2Fc%2F22649118%2Fprezidentka-vymenovala-27-novych-vysokoskolskych-profesorov.html&list=1