Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prezidentka Čaputová vymenovala nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 18. 11. 2020 vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici tak rozšírila rady profesorov o doc. PaedDr. Elenu Bendíkovú, PhD.,  odbor športová edukológia.

Vymenúvacie dekréty im odovzdala za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru  zdôraznila, že  vzdelanie zaväzuje a titul profesora ešte viac. Profesúru nepovažuje  za zavŕšenie akademického pôsobenia, ale za začiatok etapy, v ktorej pôsobenie nových profesorov nadobudne ešte významnejší a produktívnejší rozmer.

 

 

Prezidentka Čaputová  vymenovala nových profesorovPrezidentka Čaputová  vymenovala nových profesorovPrezidentka Čaputová  vymenovala nových profesorov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici