Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prezentácia možností štúdia na UMB v prostredí slovenských škôl na Ukrajine

V dňoch 18. – 20. októbra 2017 Metodické centrum UMB zabezpečovalo na pracovnej ceste na Ukrajine prezentáciu možností štúdia na UMB v prostredí Slovákov žijúcich na Ukrajine. Na základe spolupráce so Spolkom slovenských žien Dôvera v Užhorode odborníci z UMB navštívili školy v slovenských obciach Perečín, Seredné a Storožnica, ktorá je dnes už súčasťou Užhorodu. Prezentovali sme aj v jedinej slovenskej škole na Ukrajine – v škole č.4 v Užhorode. Oslovovali sme žiakov najvyšších ročníkov, u ktorých je predpoklad, že zvažujú štúdium vysokej školy na Slovensku – a naším cieľom bolo predstaviť aj možnosti na UMB v Banskej Bystrici. Súčasťou pracovného programu bolo aj pracovné stretnutie s konzulom Slovenskej republiky na Ukrajine Miroslavom Mojžitom, ktorý sa zaujímal práve o možnosti zlepšenia situácie v slovenskom školstve na Ukrajine.

Univerzitu Mateja Belav Banskej Bystrici  mladým Slovákom prezentovala PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB, krajanov špeciálne zaujala možnosť štúdia novo akreditovaného odboru slovenčina pre cudzincov. Za jednotlivé fakulty prezentovali: prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. Z Katedry matematiky FPV UMB, Ing. Jana Fukasová, referentka pre marketing a PR FF UMB, doktorandi Mgr. Eva Cvitkovičová z PF UMB, Mgr. Kristína Kiššová z FPVaMV a Ing. Matúš Marciš z EF UMB. 

Podľa predbežných dohovorov by sme mali väčšiu skupinu záujemcov z Ukrajiny privítať už na Dňoch otvorených dverí UMB 8. novembra 2017. 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici