Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ponuka práce - Výberové konanie

Ponuka práce - Výberové konanie

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s § 77 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a novelizácií vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v odbore ochrana osôb majetku.

Kvalifikačné predpoklady a viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici