Deň otvorených dverí

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium. UMB privítala aj 85 záujemcov o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Z Ukrajiny prišli maturanti predovšetkým z Užhorodu, Veľkého Berezného a Perečína. Zo Srbska prišli študenti stredných škôl z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice, Starej Pazovy a zo Šídu. Po prvýkrát sme privítali aj stredoškolákov z Iloku v Chorvátsku.

Najviac uchádzačov otvorilo dvere Ekonomickej fakulty UMB. Priamy prenos z Dňa otvorených dverí na EF UMB sledovalo on-line viac ako 1500 záujemcov o štúdium. Približne 290 uchádzačov o štúdium zvažuje štúdium na Filozofickej fakulte UMB a 258 stredoškolákov sa zaujíma o ponuku študijných programov Pedagogickej fakulty UMB. Uchádzači o štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa zaujímali o podmienky prijatia a tiež aj perspektívu uplatnenia v praxi. Na Fakulte prírodných vied UMB navštívilo najviac študentov Katedru chémie FPV. Uchádzačov o štúdium práva potešila informácia o prepojení štúdia s praxou a o možnosti bezplatne využívať unikátne vytvorený online systém právnych informácií EPI smart, vytvorený jedinečne pre študentov PrF UMB. Budúcim vysokoškolákom boli dvere otvorené aj v Univerzitnej knižnici UMB a jej študovniach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch všetkých šiestich fakúlt.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ukázala svoje priestory počas novembrového a februárové Dňa otvorených dverí viac ako 2000 študentkám a študentom z rôznych kútov Slovenska a zahraničia.