Poklona pamiatke Andreja Sládkoviča

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský sa poklonil pamiatke Andreja Sládkoviča položením kytice k jeho soche na nádvorí evanjelického a. v. kostola v Radvani a pri príležitosti 200. výročia narodenia evanjelického kňaza, básnika, publicistu, prekladateľa a účastníka na premene spoločnosti uviedol novú príležitostnú publikáciu. Pripravená bola na marcové národné oslavy barda Sládkoviča, ktoré pre pandémiu koronavírusu organizátori museli zrušiť. Esejistický text Milana Rúfusa Tri schôdzky s Marínou s kresbami Igora Rumanského ponúka zhmotnenie významu, zmyslu a dedičstva hodnôt Sládkovičovej poémy Marína. Obdivovateľov výtvarného umenia a vyznávačov hĺbky a krásy slova určite táto voľnostránková knižka zaujme. Ponúka ju univerzitné vydavateľstvo Belianum:

https://publikacie.umb.sk/humanitne-vedy/tri-schodzky-s-marinou.html