Podpis zmluvy o spolupráci

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prijali dňa 30. mája 2019  na pôde rektorátu delegáciu zo Štátnej univerzity Bohdana Chmelnického v Čerkasy na Ukrajine. Stretnutia sa zúčastnil pán Oleksandr Volodymyrovych Cherevko – rektor, doktor ekonomických vied a pani Anastasia Gelias – tajomníčka Dozornej rady.

Rektori oboch univerzít podpísali na stretnutí medziuniverzitnú zmluvu o spolupráci, ktorá je prvým krokom k nadviazaniu partnerstva a hľadaniu možných prienikov spolupráce  v rôznych oblastiach univerzitného života.