Podpis dokumentu Magna Charta Universitatum

Do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum, pribudla 18. septembra 2018 aj naša univerzita. Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal tento dokument na pôde Univerzity v Salamanke. Ide o dôležitý dokument, ktorý hovorí o poslaní univerzity v európskom výskumnom a pedagogickom priestore.

Listinu Magna Charta Universitatum signovalo 388 rektorov univerzít z celého sveta v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku Bolonskej univerzity. Dokument zdôrazňuje misiu univerzít šíriť poznanie, odovzdávať vedomosti a vzdelávať svojich študentov. Základným princípom univerzitného života je sloboda bádania a vzdelávania.

Observatórium Magna Charta každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na riešenie súčasných výziev pri presadzovaní základných univerzitných hodnôt. Tohtoročná konferencia a slávnostná ceremónia spojená s podpismi nových pristupujúcich univerzít sa uskutočnila v meste Salamanka v Španielsku pri príležitosti osláv 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke.

Podpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta UniversitatumPodpis dokumentu Magna Charta Universitatum