Pocta folklóru v srdci Slovenska pomohla Svetielku nádeje

V piatok 24. januára 2020 sa v Aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici konal benefičný galavečer na podporu  občianskeho združenia Svetielko nádeje „Pocta folklóru v srdci Slovenska“.  

Organizátorom benefičného podujatia bol Univerzitný  folklórny súbor  Mladosť, v spolupráci s Národným osvetovým centromUniverzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas benefičného  galavečera, nad ktorým prevzala záštitu ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, sa na pódiu predstavilo takmer 200 účinkujúcich zo stredného Slovenska: UFS MladosťFS Partizán, ŽSSk Trnki z Banskej Bystrice, FS Krtíšan z Veľkého Krtíša, FS Podpoľanec z Detvy, Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a sólisti  Monika Zapletalová, Andrej Babiar a Jozef Varga. V publiku nechýbali ani významné osobnosti z mesta a regiónu, viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, premiér SR  Peter Pellegrini.

 

Srdce Slovenska pomohlo srdcom

Na koncerte MUDr. Pavel Bician, predseda o. z. Svetielko nádeje prebral z rúk folkloristov šek vo výške 3 000 €. Moderátor Peter Cítenyi vyzval divákov na zbierku aj počas samotného galavečera. O tom, že návštevníkom sa rovnako ako program v réžii Martina Urbana, vedúceho UFS Mladosť, reprezentačného telesa UMB, páčila aj myšlienka podpory detí s onkologickým ochorením, svedčí   výška  vyzbieraných príspevkov od divákov 1 012 €.

Jedinečný program so sólistami a súbormi  prepojil folklór ako pevný základ s jeho prienikmi do súčasného umenia. Neutíchajúci potlesk znel sálou nielen na záver, ale i počas celého emóciami tanca a spevu nabitého podujatia.

Finančný výťažok zo zbierky divákov  folklórneho benefičného galavečera v stredu  odovzdali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský PhD.Mgr. art. Maroš Čupka, organizátor koncertu, priamo na Klinike detskej onkológie FNsP v Banskej Bystrici. Folkloristi  a návštevníci tak priniesli dvojnásobnú radosť nielen do sŕdc divákov, ale aj tým, ktorí ju najviac potrebujú.

 

autor fotografií z podujatia: Roman  Krnáč

autor fotografií z odovzdania výťažku: Svetielko nádeje