Úspech našich študentov na dirigentskej súťaži

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 sa konal II. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentky a študentov zborového dirigovania a dirigentov amatérskych zborov na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala v troch kategóriách a bola určená pre študentov a študentky pedagogických fakúlt, konzervatórií, stredných a vysokých umeleckých škôl. Výkony hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z popredných odborníkov v oblasti dirigovania a zborového spevu na Slovensku a v Poľsku (doc. Milan Kolena z Bratislavy, doc. Pavol Tužinský z Banskej Bystrice a prof. Adam Korzenowski z Krakowa). V kategórii pedagogických fakúlt v odbore učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory sa na druhom mieste umiestnil náš bývalý študent Bc. Lukáš Mekiňa (t. č. študent Mgr. štúdia na PedF UK v Prahe) a víťazstvo v tejto kategórii si odniesla Eleonóra Súdi, študentka 3. ročníka Bc. štúdia na Katedre hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici (školiteľ: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.).

Blahoželáme!

Úspech našich študentov na dirigentskej súťažiÚspech našich študentov na dirigentskej súťaži