Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Pedagógovia, získajte atestáciu na UMB

Pedagogická fakulta UMB otvára pre Vás nové vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania.

Informácie o nich nájdete aj tu

 

Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: sociálny pedagóg

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 39 hodín, dištančná 21 hodín

Podmienky na zaradenie uchádzačov: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborného zamestnanca: sociálny pedagóg, ktorý spĺňa predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v časti V. Sociálny pedagóg.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

-          absolvovanie najmenej 80% z 39 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

-          spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania

-          záverečná prezentácia

Cena kontinuálneho vzdelávania: 150,-EUR

 

Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov predprimárneho vzdelávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov predprimárneho vzdelávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné – prípravné atestačné na získanie prvej atestácie

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 42 hodín, dištančná 18 hodín

Podmienky na zaradenie uchádzačov: Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania II. stupňa v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou projektu záverečnej práce pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania.

-          absolvovanie najmenej 80% z 42 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

-          vypracovať úlohy vyplývajúce  z dištančnej formy vzdelávania

-          záverečná prezentácia

Cena kontinuálneho vzdelávania: 99,-EUR

Cena sa môže meniť s počtom prijatých uchádzačov

 

Ukončenie kurzu vytvára predpoklad na následné absolvovanie prvej atestácie.

Cena prvej atestácie: 39,-EUR

Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov primárneho vzdelávania

Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov primárneho vzdelávania

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné – prípravné atestačné na získanie prvej atestácie

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 42 hodín, dištančná 18 hodín

Podmienky na zaradenie uchádzačov: Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania II. stupňa v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou projektu záverečnej práce pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania.

-          absolvovanie najmenej 80% z 42 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

-          vypracovať úlohy vyplývajúce  z dištančnej formy vzdelávania

-          záverečná prezentácia

Cena kontinuálneho vzdelávania: 99,-EUR

Cena sa môže meniť s počtom prijatých uchádzačov

Ukončenie kurzu vytvára predpoklad na následné absolvovanie prvej atestácie.

Cena prvej atestácie: 39,-EUR