Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Pedagógovia, získajte atestáciu na UMB

  Pedagogická fakulta UMB otvára pre Vás nové vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania.

  Informácie o nich nájdete aj tu

   

  Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach

  Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: sociálny pedagóg

  Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

  Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 39 hodín, dištančná 21 hodín

  Podmienky na zaradenie uchádzačov: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborného zamestnanca: sociálny pedagóg, ktorý spĺňa predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v časti V. Sociálny pedagóg.

  Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

  Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

  Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

  -          absolvovanie najmenej 80% z 39 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

  -          spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania

  -          záverečná prezentácia

  Cena kontinuálneho vzdelávania: 150,-EUR

   

  Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov predprimárneho vzdelávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

  Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov predprimárneho vzdelávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

  Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

  Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné – prípravné atestačné na získanie prvej atestácie

  Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 42 hodín, dištančná 18 hodín

  Podmienky na zaradenie uchádzačov: Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania II. stupňa v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

  Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

  Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

  Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou projektu záverečnej práce pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania.

  -          absolvovanie najmenej 80% z 42 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

  -          vypracovať úlohy vyplývajúce  z dištančnej formy vzdelávania

  -          záverečná prezentácia

  Cena kontinuálneho vzdelávania: 99,-EUR

  Cena sa môže meniť s počtom prijatých uchádzačov

   

  Ukončenie kurzu vytvára predpoklad na následné absolvovanie prvej atestácie.

  Cena prvej atestácie: 39,-EUR

  Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov primárneho vzdelávania

  Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov primárneho vzdelávania

  Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné – prípravné atestačné na získanie prvej atestácie

  Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie

  Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

  Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná – prezenčná 42 hodín, dištančná 18 hodín

  Podmienky na zaradenie uchádzačov: Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania II. stupňa v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

  Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý uchádzač, ktorý podá písomnú prihlášku a k termínu podania prihlášky preukáže min. 30 kreditov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

  Termín podania prihlášky: 8. apríl 2016, prihláška tu, príloha tu

  Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Prípravne atestačné konanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou projektu záverečnej práce pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania.

  -          absolvovanie najmenej 80% z 42 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

  -          vypracovať úlohy vyplývajúce  z dištančnej formy vzdelávania

  -          záverečná prezentácia

  Cena kontinuálneho vzdelávania: 99,-EUR

  Cena sa môže meniť s počtom prijatých uchádzačov

  Ukončenie kurzu vytvára predpoklad na následné absolvovanie prvej atestácie.

  Cena prvej atestácie: 39,-EUR