Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Noc výskumníkov 2016

Na 10. ročníku festivalu vedy na Slovensku – Noc výskumníkov  sa v Banskej Bystrici  významnou mierou podieľala Univerzita Mateja Bela.

V obchodnom centre Europa ste mohli nájsť zaujímavé stánky z rôznych oblastí vedy.

Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB  prezentovala tému Vnímanie sveta okolo nás. Naše tradície ste mohli spoznávať spolu s členmi Katedry sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB.

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB Vám dala možnosť spoznať prácu tlmočníka. Vzorky rôznych meteoritov a tektitov ste mohli objaviť v stánku Katedry geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB.

Svoj mozog ste si mohli precvičiť s matematikmi z Fakulty prírodných vied UMB. O tom, že chémia je zábavná, Vás svojimi pokusmi chceli presvedčiť členovia Katedry chémie z tej istej fakulty.

O tom, čo je to zvuk, a či ho môžeme vidieť, ste sa dozvedeli v stánku Katedry fyziky.

Ako zastaviť teroristický útok sa ste si vyskúšali so zástupcami Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V stánku Ekonomickej fakulty UMB Vám odpovedali na otázky Kde všade je ekonómia v živote okolo nás? 

Športovými hviezdami ste sa mohli stať v stánku Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB.

Veríme, že Vás zaujali aj prednášky našich odborníkov. Ista už poznáte odpovede na tieto otázky:

Od paradoxu k vede?

Ako google určuje dôležitosť web stránok?

Na čo je literatúra?

Prečo sa Slovensko nestalo veľmocou?

Ďakujeme, že ste nás naštívili počas Noci výskumníkov 2016.

Noc výskumníkov Banská Bystrica

Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016

Noc výskumníkov Poprad

Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016Noc výskumníkov 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici