Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ

Na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 3. mája 2017 umiestnila na 3. mieste Mária Seilerová, študentka Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Na súťažiach odznelo okrem iného z úst porotcov aj ocenenie vysokej úrovne a originality súťažných prác, zanietenosti a entuziazmu súťažiacich a v neposlednom rade aj pochvala ich prezentačných zručností a profesionalita.  Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Súťaže sa zúčastnili celkovo tri súťažné práce – Andrea Pôbišová – Monika Sabová s prácou Harry Potter – čo si žiaci pri čítaní jeho príbehu nevšimnú; ďalej Patrícia Mičková s prácou Rozvoj pregramotných spôsobilostí prostredníctvom žánrov ľudovej slovesnosti a Mária Seilerová s prácou Rozvíjanie vzťahu k prírode cez výtvarné činnosti v MŠ, ktorá porotu svojou originalitou a inovatívnym prístupom zaujala natoľko, že ju ocenili 3. miestom v súťaži.

3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ3. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ