Otvorili sme dvere na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici

Gymnazisti z Kovačice (Srbsko) mali možnosť získať informácie o možnostiach štúdia na našej univerzite. Bc. Ján Nvota, študent druhého stupňa magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte UMB, ich informoval nielen o ponuke študijných programov na akademický rok 2018/2019, ale aj o regióne a meste Banská Bystrica.

Študenti prejavili záujem o rôzne fakulty a tiež sa informovali na možnosti ubytovania, voľnočasové aktivity a možnosti štúdia v zahraničí počas ich štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.