Otvorenie katedry slovanských jazykov

Filozofická fakulta UMB od letného semestra rozširuje svoje priestory. Po rozsiahlej rekonštrukcii pôvodnej kotolne sa podarilo skolaudovať a 7. februára 2017 slávnostne otvoriť nové pracovne a ďalšie miestnosti pre Katedru slovanských jazykov, ktorá sa do nich presťahovala z bloku C na Ružovej ulici.

Všetci zamestnanci katedry sa tešia z nových kancelárií, knižnice ruskej literatúry, Centra poľského jazyka a špeciálnej tlmočníckej učebne. Študenti študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo sa tu budú pripravovať na svoje povolanie, využívajúc aj najmodernejšie tlmočnícke zariadenia. Nové priestory sú dostupné tiež imobilným študentom a spĺňajú všetky kritériá súčasnosti.

Zrekonštruované priestory Katedry slovanských jazykov slávnostne otvoril rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., spolu s dekanom Filozofickej fakulty UMB prof. PaedDr. Karolom Görnerom, PhD., a s ďalšími členmi vedenia univerzity a fakulty.