Otvorenie Detskej univerzity UMB

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartoval dňa 1. júla 2019 trinásty ročník Detskej univerzity UMB. Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú od 1. 7. 2019 do 13. 7. 2019 stretávať žiaci a žiačky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov. Zaujímavé a originálne témy, primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Deti sa môžu tešiť na prednášky či podujatia z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše, z medzinárodného obchodu, informačno-komunikačných technológií a nezabudlo sa ani na pohybové aktivity, ktoré budú spestrené športovou olympiádou.