Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Opustil nás prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

So zármutkom oznamujeme, že 26. augusta 2021 nás navždy opustil prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dlhoročný kolega, dekan Pedagogickej fakulty UMB v rokoch 2009 – 2017, ľudsky vzácny človek s citom pre srdcia druhých.

Česť jeho pamiatke.

Opustil nás prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici