Opät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmoku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila počas 361. Radvanského jarmoku program  aj pre tých najmenších návštevníkov. Počas jarmočných dní si deti v Tvorivej dielničke UMB vytvorili množstvo darčekových predmetov - stromček šťastia, záložku do knihy, postavičky, kvetinky, štipcové zvieratká či náramok na ruku. V tvorivej dielni sa stretlo viac ako 200 detí a každé si odnieslo z Radvanského jarmoku vlastnoručne vyrobený darček pre seba a svojich najbližších. Deťom v dielničke pomáhali študentky z Pedagogickej fakulty UMB a študentka z Filozofickej fakulty UMB. Študentky si tak mohli priamo v praxi vyskúšať nadobudnuté teoretické vedomosti a za ich pomoc im v mene UMB a detí z tvorivej dielne ďakujeme.