Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB

  Príkaz rektora

  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  č. 1/2020

  na odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení

  SÚZ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) vydáva v zmysle čl. 2 ods. 1 Smernice č. 7/2011 o vydávaní univerzitných riadiacich noriem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici tento príkaz:

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a na základe rozhodnutia Grémia rektora UMB zo dňa 29. marca 2020 rektor UMB

  rozhodol

  v termíne od 6. apríla 2020 do 9. apríla 2020 zrealizovať odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB.

  1. Všetci študenti UMB s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sú povinní vysťahovať sa zo študentských domovov UMB v stanovenom termíne a v súlade s harmonogramom zverejneným riaditeľom SÚZ UMB.

  Harmonogram určujúci denný rozvrh procesu odubytovania podľa jednotlivých študentských domovov a príslušných poschodí zverejní riaditeľ SÚZ UMB v termíne do 1. apríla 2020 na webovom sídle UMB.

  2. Stanovený termín na odubytovanie zo študentských domovov UMB je definitívny. V inom termíne nebude možné tento proces uskutočniť. Izby, ktoré nebudú uvoľnené v súlade so zverejneným harmonogramom budú následne vypratané zamestnancami študentských domovov.

  3. Proces odubytovania študentov UMB zabezpečia rektorom určené osoby, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie procesov odubytovania odporúčaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

  4. Ak sa študent z dôvodu karantény alebo iných vážnych dôvodov nemôže procesu odubytovania zúčastniť, môže tento proces zabezpečiť ním poverená osoba, ktorá sa preukáže ubytovacím preukazom osoby, v mene ktorej koná.

  5. Vstup do študentských domovov a možnosť odubytovať bude umožnený len tým osobám, ktoré v plnom rozsahu dodržia nasledujúce pravidlá:

  • Vstup do študentského domova bude povolený danej osobe len v deň určený harmonogramom odubytovania.
  • Na každého ubytovaného študenta bude povolený vstup do študentského domova len jednej osobe (samotný študent alebo ním poverená osoba).
  • Osoba vstupujúca do študentského domova nesmie byť v karanténe.
  • Vstup do študentského domova bude povolený len s nasadeným ochranným rúškom a rukavicami.
  • Každej osobe vstupujúcej do priestorov študentského domova bude pri vstupe odmeraná telesná teplota . Vstup do objektu bude povolený len osobám, ktoré nebudú mať zvýšenú telesnú teplotu.
  • Každá osoba vstupujúca do priestorov študentského domova bude pri prvom vstupe označená náramkom, ktorý jej zabezpečí bezproblémové opakované vstupy do priestorov študentského domova.
  • Osoba realizujúca odubytovanie zabezpečí celý proces odubytovania v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov a sústredí sa výlučne na vypratanie osobných vecí z priestorov študentského domova.

  6. Na konci každého dňa v termíne od 6. apríla 2020 do 9. apríla 2020 bude zabezpečená dezinfekcia všetkých spoločných priestorov študentských domovov. Dezinfekcia jednotlivých izieb v študentských domovoch prebehne až po ukončení procesu odubytovania po 9. apríli 2020.

  7. Všetkým študentom ubytovaným v študentských domovoch, ktorí uhradili nájomné za letný semester 2019/2020, bude časť tohto poplatku vrátená podľa pokynov riaditeľa SÚZ UMB.

  8. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30. 3. 2020.

   

  V Banskej Bystrici 30. 3. 2020

   

                                                                                            doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

                                                                                                              rektor UMB