Odovzdanie výťažku z Univerzitného punču pre Svetielko nádeje

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. dňa 17. 12. 2019  odovzdali výťažok z charitatívneho Univerzitného punču zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje MUDr. Pavlovi Bicianovi.

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a podporili naše charitatívne podujatie, pretože len vďaka nim sme dnes mohli odovzdať  šek v hodnote  4895 EUR,“ uviedol rektor.

“Výťažok použijeme na projekty Svetielka nádeje, ktorými pomáhame detským onkologickým pacientom a ich rodinám.  Z noviniek by som spomenul náš zámer vytvoriť miesto pre nutričného terapeuta a zakúpiť prístroj InBody. Na základe výsledkov meraní týmto prístrojom vieme zabezpečiť individuálny nutrično-terapeutický prístup ku každému pacientovi. Takýto monitoring a vhodne zvolená strava by mohli zmierňovať nežiadúce účinky liečby. Na žiadnom detskom onkologickom pracovisku na Slovensku nefunguje program zameraný na výživu, avšak v zahraničí aj v okolitých krajinách  (Česko, Maďarsko, ...) takéto projekty fungujú niekoľko rokov s veľmi dobrými výsledkami. Chceme naštartovať tento program aj u nás na detskej onkológii v Banskej Bystrici už v najbližšom období,“ vysvetlil MUDr. Pavel Bician,  primár detskej onkológie v Banskej Bystrici a predseda OZ Svetielko nádeje.   

Deťom z Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici ďakujeme opäť za krásny darček, ktorý bude umiestnený v priestoroch rektorátu.