Odovzdanie výťažku z predaja Univerzitného punču

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. dnes odovzdal výťažok z charitatívneho Univerzitného punču zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Bicianovi.

Šek vo výške 4 107 EUR dnes MUDr. Pavel Bician prevzal priamo v priestoroch Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.

„Svetielko nádeje použije  finančné prostriedky na projekty,  ktoré chce trvalo udržať v prospech detských onkologických pacientov a ich rodín,“ uviedol MUDr. Bician.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí toto výnimočné podujatie podporili a pomohli tak dobrej veci.

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková