Ocenenie študentiek PF UMB na medzinárodnej súťaži Olympiáda techniky Plzeň 2018

Študentky Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Silvia Pavlíková a Petrana Poloncová pod vedením doc. PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD. získali so súťažnou prácou Slovenské ľudové remeslá a tradície v ranej edukácii 1. miesto na Olympiáde techniky Plzeň 2018. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!