Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


O systéme RUDO sme informovali médiá

Na pôde Fakulty prírodných vied UMB sa v pondelok 20. júna 2016 uskutočnila tlačová beseda na tému Nový počítačový systém RUDO na pomoc pre nevidiacich.

Na tlačovej besede sa zúčastnili doc. PaedDr. Miriam Spodniaková-Pffeferová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť Fakulty prírodných vied UMB, RNDr. Milan Hudec, PhD., Katedra informatiky FPV UMB, autor systému RUDO, Mgr. Peter Trhan, PhD., Katedra informatiky FPV UMB a Mgr. Michal Filadelfi, Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty.

Autor projektu RNDr. Milan Hudec, PhD. informoval prítomných o prototype systému RUDO a odpovedal na otázky novinárov. Po skončení tejto časti tlačovej besedy sa prítomní premiestnili do rodinného domu do Podlavíc, v ktorom je systém nainštalovaný.

O tému tlačovej besedy prejavili záujem viaceré redakcie rozhlasových a televíznych staníc so sídlom v Banskej Bystrici, ako aj agentúrne servisy a novinári online denníkov.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/98085 - od 38. min.

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-06-20-noviny-tv-joj.html - od 24"50 min.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/467172 - od 16. min.

http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/rudo-pomaha-nevidiacim/

http://www.netky.sk/clanok/vedci-z-banskej-bystrice-vyvinuli-system-na-pomoc-nevidiacim-inteligentnu-budovu

http://www.24hod.sk/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou-pomocnou-rukou-pre-nevidiacich-cl444217.html

http://nasabystrica.sme.sk/c/20195552/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou-pomocnou-rukou-pre-nevidiacich.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.teraz.sk/magazin/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou/202618-clanok.html

https://dennikn.sk/491564/nevidiaci-vedec-vytvoril-fungujuci-inteligentny-dom-aj-zrakovo-postihnutych/

http://bystrica.dnes24.sk/nevidiacim-pomoze-unikatny-pocitacovy-system-vyvinuli-ho-na-bystrickej-univerzite-241843

 

O systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiá

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici