https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

O systéme RUDO sme informovali médiá

Na pôde Fakulty prírodných vied UMB sa v pondelok 20. júna 2016 uskutočnila tlačová beseda na tému Nový počítačový systém RUDO na pomoc pre nevidiacich.

Na tlačovej besede sa zúčastnili doc. PaedDr. Miriam Spodniaková-Pffeferová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť Fakulty prírodných vied UMB, RNDr. Milan Hudec, PhD., Katedra informatiky FPV UMB, autor systému RUDO, Mgr. Peter Trhan, PhD., Katedra informatiky FPV UMB a Mgr. Michal Filadelfi, Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty.

Autor projektu RNDr. Milan Hudec, PhD. informoval prítomných o prototype systému RUDO a odpovedal na otázky novinárov. Po skončení tejto časti tlačovej besedy sa prítomní premiestnili do rodinného domu do Podlavíc, v ktorom je systém nainštalovaný.

O tému tlačovej besedy prejavili záujem viaceré redakcie rozhlasových a televíznych staníc so sídlom v Banskej Bystrici, ako aj agentúrne servisy a novinári online denníkov.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/98085 - od 38. min.

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-06-20-noviny-tv-joj.html - od 24"50 min.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/467172 - od 16. min.

http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/rudo-pomaha-nevidiacim/

http://www.netky.sk/clanok/vedci-z-banskej-bystrice-vyvinuli-system-na-pomoc-nevidiacim-inteligentnu-budovu

http://www.24hod.sk/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou-pomocnou-rukou-pre-nevidiacich-cl444217.html

http://nasabystrica.sme.sk/c/20195552/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou-pomocnou-rukou-pre-nevidiacich.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.teraz.sk/magazin/pocitacovy-system-rudo-bude-velkou/202618-clanok.html

https://dennikn.sk/491564/nevidiaci-vedec-vytvoril-fungujuci-inteligentny-dom-aj-zrakovo-postihnutych/

http://bystrica.dnes24.sk/nevidiacim-pomoze-unikatny-pocitacovy-system-vyvinuli-ho-na-bystrickej-univerzite-241843

 

O systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiáO systéme RUDO sme informovali médiá