Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Neformálne stretnutie k inklúzii vo vzdelávaní na UMB

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici venuje pozornosť inklúzii študentov so špecifickými potrebami. Prvé stretnutie sa konalo 9. mája 2024 v priestoroch komunitného centra Záhrada CNK v Banskej Bystrici. Diskusiu o inklúzii vo vzdelávaní na UMB otvorila prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., rolu moderátorky prevzala kariérová poradkyňa, PaedDr. Jana Štefániková a pozvanie na diskusiu prijali erudované odborníčky, prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD. a študentka UMB, Sofia.


  Uvedomujúc si dôležitosť a nutnosť venovať sa problematike inklúzie sa na začiatku diskusie najvýstižnejšie charakterizovali pojmy inklúzia, integrácia a aktuálna situácia v regionálnom a vysokom školstve. Rozoberali sa témy ako je UMB pripravená na adaptáciu študentov so špecifickými potrebami, a ako študenti so špecifickými potrebami vnímajú ich adaptáciu v prvých rokoch štúdia. V neformálnej atmosfére sa otvorila diskusia v publiku, ktorá poukázala na rôzne skúsenosti, podmienky a aj starosti, s ktorými sa študenti so špecifickými potrebami stretávajú ale aj ich koordinátori pri vytváraní inklúzie na UMB. V závere diskusie sa hostky venovali hlavne téme aké kroky by mala UMB podniknúť na zlepšenie inkluzívnosti a rovnosti, akým smerom by sa mala UMB uberať aby bolo univerzitné prostredie rovnako príjemným miestom pre každého.


  Téma inklúzie je najviac diskutovanou témou tejto modernej doby založenej na začlenenie a akceptovanie každého na báze rešpektovania rovnej hodnoty, dôstojnosti všetkých ľudí. Inklúzia sa týka všetkých oblastí nášho života a aj života na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.


  Zo srdca ďakujeme hosťom za ochotu vystúpiť a podeliť sa s nami o skúsenosti s inklúziou. V podobnom duchu plánujeme pokračovať aj v novom akademickom roku a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  PaedDr. Jana Štefániková, Kariérne centrum UMB

  Neformálne stretnutie k inklúzii vo vzdelávaní na UMBNeformálne stretnutie k inklúzii vo vzdelávaní na UMBNeformálne stretnutie k inklúzii vo vzdelávaní na UMB