Navýšenie financií pre program Erasmus+

Dohoda o dlhodobom rozpočte je dobrou správou aj pre program Erasmus+.

Európsky parlament a Predsedníctvo Rady Európskej únie dosiahli kompromisnú dohodu a zhodli sa na navýšení finančných prostriedkov v rámci Viacročného finančného rámcu (VFR 2021 - 2027) a vlastných zdrojov. Vďaka tejto dohode získa Európsky parlament rozpočet vyšší o dodatočných 16 miliárd eur, pričom 15 miliárd eur určených pre kľúčové programy, akými sú Erasmus+, Horizont a EU4Health. Podľa tejto dohody by na program Erasmus+ malo ísť o 2,2 miliardy eur viac.

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=21

 

Navýšenie financií pre program Erasmus+