Návšteva z Finančnej univerzity v Moskve

V priestoroch rektorátu prijal dňa 18. apríla 2018 rektor Vladimír Hiadlovský delegáciu z Finančnej univerzity v Moskve a pani Elenu Epišinu, atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Stretnutia sa zúčastnila vedúca prípravného oddelenia a oddelenia pre prácu s absolventmi Kira Artamonova a vedúci organizačného oddelenia pán Anatolij Kisljakov z Finančnej univerzity v Moskve.