Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva z Čínskej poľnohospodárskej univerzity v Pekingu

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD. prijali dňa 6. júna 2017 na Rektoráte UMB pani Dong TIAN z CIEE CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY BEIJING. Na stretnutí boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce medzi univerzitami.

Pani Ing. Radoslava Kanianska, PhD. z Fakulty prírodných vied UMB sprevádzala pani Dong TIAN nielen na stretnutí na rektoráte, ale aj na otvorení konferencie na FPV UMB a počas návštevy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici