Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva z Bulharska

Štvrtok 8. marca 2018 privítala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. hostí z Bulharska, prof. Damjana Popchristova a Boyana Asparuchova, PhD. Stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Gana Guitcheva, PhD., predsedníčka OZ Dom národov  RADUANA. Po oficiálnom prijatí nasledovali prednášky hostí v priestoroch Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici