Návšteva veľvyslanca Španielska na Slovensku

Dňa 30. mája 2019 navštívil našu univerzitu veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Luis Belzuz de los Ríos. Na pôde univerzity ho prijal rektor doc. Ing. Vladimír Hliadovský, PhD spolu s prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD.

Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a boli prerokované konkrétne možnosti spolupráce súvisiace so štúdiom španielskeho jazyka na našej univerzite.