Návšteva talianskeho veľvyslanca

31. januára 2019 navštívili našu univerzitu vedúci misie veľvyslanec Talianskej repuibliky na Slovensku pán Gabriele Meucci a zástupca vedúceho misie dr. Francesco Corsaro. Hostí prijala doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.