Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva štátneho tajomníka Dušana Veliča

Dňa 28. apríla 2021 prijali rektor Vladimír Hiadlovský,  prorektor pre vedu a výskum Peter Terem a prorektor pre rozvoj a informatizáciu Marek Drímal novovymenovaného štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dušana Veliča a generálnu riaditeľku sekcie regionálneho rozvoja Dominiku Benickú.

Dôvodom stretnutia bolo nadviazať na konštruktívne pracovné vzťahy s akademickým prostredím a naďalej v nich pokračovať. Hlavnými témami  bola príprava na nové programovacie obdobie, možnosti podpory projektov a spolupráca v oblasti rozvoja inovácií.

      

Návšteva štátneho tajomníka Dušana VeličaNávšteva štátneho tajomníka Dušana VeličaNávšteva štátneho tajomníka Dušana VeličaNávšteva štátneho tajomníka Dušana VeličaNávšteva štátneho tajomníka Dušana VeličaNávšteva štátneho tajomníka Dušana Veliča

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici