Návšteva pedagógov z Ukrajiny

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. privítala na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vysokoškolských pedagógov z Ukrajiny.

Akademická spoločnosť Michala Baluďanského Košice pod vedením Michala Varcholu priviedla na UMB 42 pedagógov – dekanov, profesorov, docentov a výskumných pracovníkov. Pani prorektorka predstavila vo svojom príhovore celú našu univerzitu vrátane všetkých pracovísk a možností štúdia.