Návšteva partnerských univerzít vo Francúzsku

Delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila v dňoch 9. októbra – 13. októbra  2017 Francúzsko. Cieľom pracovnej cesty bola návšteva partnerských univerzít spojená s rokovaniami o možnostiach prehĺbenia spolupráce.

Delegácia UMB počas svojej pracovnej cesty navštívila Univerzitu Paríž 13. Pri oficiálnom prijatí prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu Danielom Verbom a jeho tímom bolo našej univerzite navrhnuté uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci. Nasledovala návšteva spolupracujúceho pracoviska, výskumného laboratória LDI (Lexique, Dictionnaires, Informatique), v sprievode jeho riaditeľky prof. Gabrielle Le Tallec-LLoret. Rokovanie pokračovalo pri pracovnej večeri na pozvanie prof. Le Tallec-LLoret, za prítomnosti prof. Patricea Pognana, Bénédicte Madinier a Pierrette Crouzet-Daurat z Ministerstva kultúry a komunikácie.

 

Na Pikardskej univerzite Julesa Verna v Amiens 10. októbra 2017 našich zástupcov prijali prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu prof. Marie-Francoise Montaubin, Dr. Paula Prescod, Dr. Camille Guyon-Lecoq, Dr. François Rangeon a Katarina Kilani. Hlavnou témou rokovania bol spoločný študijný program v odbore učiteľstva francúzskeho jazyka a kultúry. Stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa výskumného tímu CURAPP doc. Myriam Bachir. Okrem prípravy spoločného programu sa otvorila aj možnosť rozšíriť spoluprácu v oblasti politických vied a medzinárodných vzťahov na úrovni výmeny pedagogických pracovníkov a podpory spoločných vedeckých projektov.

Po návrate do Paríža sa uskutočnila pracovná večera s vedením slovenskej školy a škôlky Margarétka v Paríži. Viedla sa diskusia o spôsobe organizačného zabezpečenia vzdelávacieho centra, jeho administratívnom statuse a financovaní. Identifikovali sa potreby v oblasti vzdelávania detí aj samotných pedagogičiek, na ktoré bude reagovať Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

V stredu 11. októbra 2017 sa uskutočnilo oficiálne prijatie delegácie UMB na partnerskej Šampansko-ardenskej univerzite v Remeši (URCA). Na stretnutí sa zúčastnil rektor URCA prof. Guillaume Gellé, prorektor a podpredseda Správnej rady URCA prof. Olivier Dupéron, prorektor  pre štúdium Dr. Damien Jouet, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu Dr. Laure Castin, vedúca Referátu medzinárodnej spolupráce URCA Dr. Anna Goychman, referentka pre medzinárodnú spoluprácu Christine Bouteiller a zástupca Fakulty práva a politických vied URCA doc. Renaud de la Brosse. Po podpise rámcovej dohody o predĺžení spolupráce na obdobie rokov 2017 – 2022 sa viedla rozsiahla diskusia o možnostiach podpory frankofónnych spoločných študijných programov, spolupráce v oblasti vedy, ako aj výmeny skúseností v oblasti prípravy európskych projektov.

 

Nasledujúci deň delegácia UMB absolvovala návštevu sídla Stálej delegácie SR pri UNESCO. Na stretnutí so stálou delegátkou SR pri UNESCO Klárou Novotnou bola otvorená otázka spolupráce pri kreovaní katedry UNESCO a spolupráca v oblasti výskumu turistického využitia kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO na Slovensku.

 

Dňa 13. októbra 2017 si delegácia UMB  prezrela partnerskú univerzitu Université Saint-Quentin en Yvelines, kde ju prijal dekan Inštitútu manažmentu prof. Gilles Rouet a jeho tím. Témou rokovania bol spoločný magisterský študijný program Manažment medzinárodných kultúrnych a umeleckých organizácií.