Návšteva partnerskej univerzity v Rennes vo Francúzsku

Delegácia UMB vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila partnerskú Université Rennes 2, s ktorou UMB spolupracuje už od svojho vzniku.

Predmetom pracovného rokovania bolo predstavenie oboch univerzít a identifikácia možného rozšírenia existujúcej spolupráce, doteraz sústredenej prevažne na oblasť učiteľstva francúzskeho jazyka. Po rokovaní sa uskutočnil pracovný obed za prítomnosti rektora Université Rennes 2 prof. Oliviera Davida.

Ďalší deň bol venovaný pracovným stretnutiam na pôde Filozofickej fakulty Université Rennes 2, prebehli diskusie o nových aktivitách smerujúcich k prehĺbeniu spolupráce a stretnutiu s francúzskymi študentkami, ktoré majú záujem absolvovať na UMB záverečnú súvislú pedagogickú prax v rámci 3-mesačnej študentskej stáže Erasmus+.

Pracovný program delegácie UMB pokračoval rokovaním na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. Prijatie veľvyslancom SR J. E. Igorom Slobodníkom a riaditeľom Slovenského inštitútu v Paríži Jakubom Urikom bolo príležitosťou diskutovať o pôsobení UMB v oblasti podpory frankofónie v slovenskom univerzitnom prostredí.