Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

Delegácia UMB vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila v dňoch 8. – 9. októbra 2018 partnerskú Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL) v činskom Shaoxingu.

Cieľom prijatia a vyústením doterajšej intenzívnej komunikácie bol podpis memoranda o spolupráci medzi inštitúciami, ktorých vzájomné kontakty sa datujú od začiatku roku 2018.

ZYUFL je mimoriadne dynamická súkromná univerzita so širokým zameraním. Spoločné záujmy sa týkajú spoločných výučbových aktivít a výmeny študentov aj pedagógov, predovšetkým v oblasti ekonomických vied, ale aj ďalších odborov. V najbližšom čase radi privítame predstaviteľov partnerskej univerzity na pôde našej alma mater.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici