Návšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

Delegácia UMB vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila v dňoch 8. – 9. októbra 2018 partnerskú Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL) v činskom Shaoxingu.

Cieľom prijatia a vyústením doterajšej intenzívnej komunikácie bol podpis memoranda o spolupráci medzi inštitúciami, ktorých vzájomné kontakty sa datujú od začiatku roku 2018.

ZYUFL je mimoriadne dynamická súkromná univerzita so širokým zameraním. Spoločné záujmy sa týkajú spoločných výučbových aktivít a výmeny študentov aj pedagógov, predovšetkým v oblasti ekonomických vied, ale aj ďalších odborov. V najbližšom čase radi privítame predstaviteľov partnerskej univerzity na pôde našej alma mater.

 

Návšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign LanguagesNávšteva delegácie UMB na Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages