Návšteva čínskej partnerskej univerzity na UMB

Dňa 13. júla 2017 navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici delegácia z partnerskej Dongbei University of Finance and Economics v Číne (DUFE), vedená jej najvyšším predstaviteľom Du Benwei. Prvý kontakt s partnerskou univerzitou v Daliane nadviazal rektor UMB v máji 2016, keď bolo na pôde čínskej univerzity podpísané Memorandum o spolupráci medzi UMB a DUFE. Cieľom vzájomnej spolupráce je napĺňanie jednej zo strategických priorít internacionalizácie UMB smerujúce k vytvoreniu Konfuciovho inštitútu na UMB. Ide už o druhú návštevu čínskych partnerov na našej univerzite. V septembri 2016 hostila UMB delegáciu vedenú prorektorkou DUFE. Tohtoročná návšteva pricestovala v ešte silnejšom zložení:

  • Du Benwei, Chairman of Dongbei University of Finance and Economics
  • Zhang Jian, Dean of School of International Education
  • Zhang Yuci, Director of International Cooperation Office
  • Zhao Jiali, Director of International Student Recruitment, School of International Education

Rektor UMB hodnotí výsledky pracovného stretnutia vysoko pozitívne. Na pôde historickej radnice mesta Banská Bystrica v Cikkerovej sieni bolo podpísané najvyššími predstaviteľmi obidvoch univerzít za účasti primátora Jána Noska a prezidenta Asociácie čínsko-slovenského priateľstva Čínsky sen Antonína Ovšáka Memorandum o vytvorení Konfuciovho inštitútu na UMB. Myšlienku vytvorenia Konfuciovho inštitútu v našom meste od začiatku podporuje vedenie mesta a pri zrode spolupráce partnerských univerzít zohrali významnú úlohu aktivity Čínskeho sna.

Po podpise memoranda bola čínska delegácia prijatá rektorom UMB na pôde našej univerzity. Prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. predstavila Univerzitu Mateja Bela a dekani Ekonomickej fakulty a Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prezentovali konkrétne oblasti možnej spolupráce i doterajšie výsledky UMB v oblasti výučby čínskeho jazyka.

Po oficiálnom prijatí nasledovala prednáška prof. Du Benwei na tému The Relationship between Government and Market, na ktorej sa zúčastnili učitelia a výskumní pracovníci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková