Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Do tohtoročnej súťaže prihlásili vydavatelia  182 kníh. Sedem titulov získalo osem cien. 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 7 študentských prác. 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vydala knihu Milan Rúfus: Múdrosť hlbín a získala dve ceny:

  • Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
    Peter Ďurík
    za knihu Milan Rúfus: Múdrosť hlbín
  • Krásna literatúra  Milan Rúfus: Múdrosť hlbín
    Typografické koláže a graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Blahoželáme!