Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Možnosť predkladať návrhy na kandidátov na rektora UMB

  Vážení členovia akademickej obce UMB, vážení členovia Správnej rady UMB,

  touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v súlade s Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len "UMB") na obdobie rokov 2022 - 2026 je možné predkladať návrhy na kandidátov na rektora UMB od 1. marca 2022 od 9:00 hod. do 8. apríla 2022 do 15:00 hod. Návrhy na kandidátov na rektora UMB predkladajú členovia akademickej obce UMB a členovia Správnej rady UMB písomne do zapečatených volebných schránok umiestnených pri vrátniciach Rektorátu UMB a fakúlt UMB. Návrhy na kandidátov na rektora UMB je možné zasielať aj poštou na adresu: Akademický senát UMB, Národná ulica 12, 974 01 Banská Bystrica s označením „Voľby rektora UMB 2022“, pričom takto zaslané návrhy musia byť doručené do 8. apríla 2022 do 15:00 hod.

  Návrhový lístok okrem mena a priezviska navrhovaného kandidáta na rektora, jeho pracoviska a kontaktných údajov, obsahuje aj súhlasné vyjadrenie navrhovaného kandidáta s kandidatúrou na rektora UMB a so spracovaním osobných údajov pre potreby volieb kandidáta na rektora UMB. Ak podaný návrhový lístok neobsahuje všetky predpísané náležitosti, považuje sa za neplatný a je vylúčená možnosť jeho dodatočného doplnenia. Vzor návrhového lístka vo formáte .pdf je zverejnený na webovej stránke UMB a v tlačenej forme pri volebných schránkach. 

   

  Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

  predsedníčka Volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora 

  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2022 - 2026

  Návrhový lístok voľby rektora 2022/2026

  Návrhový lístok_voľby rektora 2022 - 2026.pdf (193 KB)