Mladosť strieborná

Univerzitný komorný orchester Mladosť sa zúčastnil 5. 4. 2019 Krajskej súťaže v komornej hudbe Divertimento musicale 2019, kde so cťou získal umiestnenie v striebornom pásme. Porota ocenila dramaturgický tvar súťažného bloku, ktorý tvorili diela staršej slovenskej hudby 18. storočia, ktoré sa stali ťažiskom repertoárového portfólia nášho orchestra. Zároveň predseda poroty Doc. Mgr. Art. Pavol Tužinský, ArtD. vyzdvihol prínos orchestra v oblasti interpretácie staršej slovenskej hudby, ktorej sa v súčasnosti venujú na Slovensku iba dve profesionálne telesá.