miniErasmus

Dňa 19. novembra 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo slávnostné otvorenie a privítanie študentov stredných škôl v rámci projektu miniErasmus. Študentov a záujemcov o štúdium na našej univerzite privítal pán rektor, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. v aule FPVMV UMB.

Približne 49 študentov stredných škôl z rôznych miest Slovenska, navštívilo výučbu prebiehajúcu na všetkých našich fakultách približne v rovnakých skupinkách, ktoré viedli zástupcovia organizátora Future Generation Europe. Organizátori zabezpečili program na 4 dni.