Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Mimoriadny režim v študentských domovoch UMB

  Vážení zahraniční študenti,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-19 a vyhlásením čiastočného núdzového stavu Vás rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dôrazne žiada dodržiavať mimoriadny režim v študentských domovoch UMB.

  1. Vstup do študentského domova je povolený výlučne tým zahraničným študentom UMB, ktorí sa rozhodli zotrvať ubytovaní.
  2. Pri vstupe do študentského domova je každý povinný sa preukázať ubytovacím preukazom.
  3. Každý ubytovaný je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil zdravie a bezpečnosť ostatných osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch študentských domovov. V aktuálnej epidemiologickej situácii to znamená tiež obmedziť kontakty s inými osobami na nevyhnutné minimum.
  4. Každý ubytovaný je povinný dôsledne dodržiavať ustanovenia internátneho poriadku UMB. (https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/informacie/internatny-poriadok.html)

  V prípade  nedodržania mimoriadneho režimu v študentských domovoch UMB bude ubytovaný študent okamžite vylúčený zo študentského domova a následne môže dôjsť až k vylúčeniu zo štúdia.

  Podľa paragrafov 163 a 164 Trestného zákona : Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Rektor UMB upozorňuje ubytovaných študentov zároveň na povinnosť rešpektovať opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR aj na všetkých miestach mimo študentských domov.

   

                                                                                         doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., v. r.

                                                                                                              rektor UMB

                                                          

  Mimoriadny režim v študentských domovoch UMBMimoriadny režim v študentských domovoch UMBMimoriadny režim v študentských domovoch UMB

  for English clik

  для русского клика

  fotka: zdroj