Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mimoriadny režim v študentských domovoch UMB

Vážení študenti,

v priebehu mesiaca máj začnú vo všetkých priestoroch ubytovacích zariadení (SÚZ UMB) prebiehať rekonštrukčné práce a študentské domovy budú fungovať v špeciálnom režime.

Opätovné ubytovanie v priestoroch študentských domovov SÚZ UMB bude možné od 2. 9. 2021.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Banská Bystrica  3. 5. 2021


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici